Nový Zéland přechází pod správu Maorů

01.04.2017

Včera 31.3.2017 padlo u nejvyššího soudu Nového Zélandu přelomové rozhodnutí ohledně uspořádání vlády Nového Zélandu.

Mnozí z Vás jistě znají historii Nového Zélandu a z ní plynoucí vztahy mezi původními maorskými obyvateli a bílými "dobyvateli". Pro neznalé se celá záležitost dá velmi stručně shrnout takto - bílí přišli, dohodli se s Maory, že budou na Novém Zélandu fungovat, ale nepřipraví je o majetek a práva. A pak je připravili o všechno.

Maorská komunita se v různé intenzitě snažila už od počátku svá práva a majetky dostat zpět. Zejména v posledních letech se velmi intenzivně konala soudní řízení, v nichž nezřídka žalující maorské strany vyhrávaly a získávaly tak zpět rozsáhlé pozemky a k nim náležící práva. Velmi dobrým příkladem je například navrácení rozsáhlého kráteru sopky Mt. Tarawera, které vyústilo v praktický zánik turistiky v této oblasti.

Doposud se ale jednalo o spory o jednotlivá území regionálního významu. Včera ale Nejvyšší novozélandský soud (Supreme Court) ve Wellingtonu rozhodl v absolutně nejvýznamnějším sporu, který výrazně změní historii.

V tomto sporu se maorští náčelníci zastupující přes 600 tisíc maorů žijících na Novém Zélandu ve zhruba stovce kmenů dožadovali vypovězení původní dohody podepsané ve Waitangi, tzv. Treaty of Waitangi. U soudu se snažili dokázat, že původní náčelníci byli v roce 1840 účelově obelháni a uzavřená dohoda byla velmi nevýhodná pro původní obyvatelstvo.

Celé soudní řízení trvalo déle než 7 let, protože v případě úspěchu maorských náčelníků by Nový Zéland čekaly nedozírné následky. Soudci nejvyššího soudu byli celou dobu pod obrovským tlakem ze strany politiků, médií, veřejnosti i neziskových organizací. A včera ve 14 hodin novozélandského času vynesli průlomové rozhodnutí - tzv. Treaty of Waitangi se z důvodu uvedení protistrany v omyl vypovídá!

Proti rozhodnutí nejvyššího soudu není odvolání a zrušení má okamžitou platnost. Kroky navazující na zrušení dohody budou velmi razantní a můžeme je očekávat v nejbližší době. Jak se vyjádřil jeden ze soudců nejvyššího soudu William Young, zneplatněním dohody z Waitangi se automaticky zneplatňují všechny nastalé majetkoprávní vztahy a jediným majitelem všech pozemků tvořících Nový Zéland jsou tak maorské kmeny. Čeká nás tedy velmi náročná doba a velmi bude záležet na tom, jak se k situaci postaví zejména maorští náčelníci.

Wiki te Matehe, náčelník kmene Ngatiporou prohlásil: "Je to velký den pro celou maorskou populaci. Po dlouhých desetiletích útlaku a upírání našich práv jsme se dočkali spravedlnosti. Po dlouhé době útlaku si vezmeme zpět to, co je naše."

Na následné tiskové konferenci náčelník Wiki te Matehe také nastínil, jak si představuje první kroky následující zrušení dohody. Maorští náčelníci převezmou úplnou vládu nad zemí, po přechodnou dobu bude fungovat stávající vláda, ovšem pod dozorem delegovaných zástupců maorské komunity.

Nejbližší akce oznámené na tiskové konferenci:

  • Z důvodu ochrany přirozeného prostředí budou okamžitě ukončeny všechny mezinárodní lety na a z Nového Zélandu.
  • Bílí přistěhovalci se údajně nemusí obávat žádného násilí, ve vymezených lokalitách budou zřízeny rezervace, kam se postupně všechno nepůvodní obyvatelstvo bude moci vystěhovat. Tyto rezervace budou oploceny a přístupné turistům za poplatek.
  • Každé rodině, která se odmítne přestěhovat do rezervace a zvolí raději opuštění Nového Zélandu, bude přidělena kánoe, proviant na 20 dní cesty a mapa tichého oceánu na voskovém papíru.
  • Nejvýznamnější importované zboží - němečtí backpackeři, bude dováženo pravidelnou lodní linkou z Hamburku.
  • Aby došlo k usmíření bohů, kteří na Nový Zéland sesílají zemětřesení, bude obnoven rituál lidských obětí. Rituály budou probíhat pravidelně, hned po příjezdu lodí z Hamburku přímo na molu v Aucklandu.

Další kroky budou následovat. Jisté je ale, že Nový Zéland čekají velké změny, které se dotknou i všech backpackerů. Tak buďte připraveni!

Dlouhodobé cestovní pojištění nejen na Nový Zéland najdete na webu VisitKiwi.cz.