Hot Water Beach

Pláž s dvěma horkými prameny

Hot Water Beach

Hot water beach patří společně s Cathedral cove mezi nejnavštěvovanější cíle. Pod místní pláží se derou k povrchu 2 prameny o teplotě 65°C. Prameny jsou v místě, které je při přílivu zalito vodou, takže jde o atrakci odlivovou. Během odlivu se sem nahrnou desítky lidí a svými či půjčenými lopatkami hloubí bazény, které jsou v první hodině nemilosrdně ničeny vlnami, ale nikdo se nevzdává a nakonec jsou bazény vykopány a může se máčet. Nutno říct, že se člověk může docela pěkně opařit, ale při nalezení vhodné kombinace teplé a studené vody je to pěkné poležení. 

Dlouhodobé cestovní pojištění nejen na Nový Zéland najdete na webu VisitKiwi.cz.