Diamond Lake

Diamond Lake (Wanaka)

Poslední výletní den ve Wanace jsme věnovali výšlapu na Diamond Lake, který jako vždy nezklamal. Večerní čas patřil balení.