Stanovisko MZDR

K doplácení pojistného za nedoložené měsíce

Zákonem je upraveno, kdy je možné odhlásit se z platby pojistného v ČR. To je vysvětleno na stránce zdravotní pojištění. V poslední době se objevilo několik případů, kdy lidé neměli pokryto několik dnů z pojištění a pojišťovna je nechala doplatit měsíc, ve kterém pojistná doba chyběla. Toto je v pořádku.

Bohužel těmto lidem se tímto rozdělila doba pobytu mimo ČR na období, která již nesplňovala podmínku 6 po sobě jdoucích měsíců, proto je pojišťovna nechala doplatit pojistné za celou dobu pobytu mimo ČR. To je podle mého názoru zcela špatně a tato povinnost nevyplývá.

O právní názor jsem proto požádal Ministerstvo zdravotnictví. To mi ve svém vyjádření dalo za pravdu, nicméně je nutné upozornit, že jde pouze o právní názor, který nemá žádnou váhu. Jak samo ministerstvo upozorňuje, způsobilost rozhodnout v takovém případě má pouze soud.

Modelová situace použitá v dotazu:
Odjezd 1.1.2016, návrat 31.8.2016 - jde o 8 měsíců, splňuji podmínku alespoň 6 měsíců v zahraničí. Chybějící pojištění: 1.6.2016-5.6.2016.

Výňatek z odpovědi ministerstva:

"To ve Vámi popsaném případu dle našeho názoru znamená, že by měl doplatit pojistné jen za červen 2016 (za předpokladu nepřetržitého pobytu v cizině trvajícího déle než 6 měsíců a učinění prohlášení u zdravotní pojišťovny)."

Celý text vyjádření ke stažení zde:

Jak je uvedeno výše, toto vyjádření není oporou pro případný spor, nicméně může posloužit alespoň jako podpora, pokud se budete na pojišťovně hádat s úředníky. Soudit se asi nikdo nechce, ale pohrozit se tím dá vždycky.Pokud nechcete přijít o žádnou novinku, přihlašte se k odběru facebookové stránky.

Dlouhodobé cestovní pojištění nejen na Nový Zéland najdete na webu VisitKiwi.cz.